Bericht n.a.v. corona virus

Op 15 maart heeft het kabinet aanvullende richtlijnen geformuleerd voor het onderwijs (PO, VO) en de kinderopvang in deze periode van beheersing van het corona virus. Dit houdt in dat naast de scholen ook de horeca en sportclubs dicht gaan om de sociale interactie te minimaliseren.

De onderwijs- en kinderopvangkoepels in Haaglanden (waaronder ook Zoetermeer valt) hebben besloten hier gezamenlijk in op te trekken en het kabinetsbeleid te volgen.

Voor de scholen en kinderopvang in Haaglanden betekent dit het volgende:

  • Alle kinderen blijven in beginsel thuis, tenzij ouders of verzorgers werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen (zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen ) en geen andere opvangmogelijkheid hebben. Hiervoor wordt een dekkend aanbod ingericht.
  • Van 16 maart tot en met 6 april vindt geen regulier onderwijs en reguliere kinderopvang plaats.
  • De onderwijsinstellingen bereiden zich voor op afstandsonderwijs en op schoolniveau wordt bepaald hoe dit op zo kort mogelijke termijn wordt ingevuld. Prioriteit bestaat voor leerlingen die dit jaar eindexamen moeten doen. In de loop van de week zal daarover nadere informatie volgen.
  • Medewerkers van het onderwijs en de kinderopvang die niet ziek zijn zetten zich in voor het afstandsonderwijs en/of de tijdelijke begeleiding van kinderen van ouders uit cruciale beroepsgroepen.
  • Leerlingen worden in de loop van de week in de gelegenheid gesteld op school boeken en andere leermiddelen op te halen.

 

Mw. dr. A.F.M. (Rianne) Doeleman
Bestuurder SWV Zoetermeer
M 06 13146259
@ rdoeleman@swvzoetermeer.nl

Oostergo 31
2716 AP Zoetermeer
(079) 316 04 63