Crisisopvang

CRISISOPVANG PRIMAIR ONDERWIJS ZOETERMEER

  1. We creëren geen structurele voorziening op een vaste locatie.
  2. Flexibiliteit en snelheid worden sleutelbegrippen.
  3. De IHI-aanpak vormt de basis.
  4. 1 kind – 1 gezin – 1 plan vormt een voorwaarde.
  5. Het school specifieke IHI-overleg formuleert – indien tijdelijke crisisopvang buiten de huidige school van de leerling noodzakelijk wordt geacht – de gewenste condities voor deze opvang, zoekt een plek voor de leerling, brengt de eventuele kosten hiervan in beeld en verzoekt het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband deze kosten te dragen.
  6. Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband neemt een besluit over het ontvangen verzoek tot facilitering met in achtneming van de financiële mogelijkheden. Indien de budgettaire mogelijkheden van het SWV zijn uitgeput overlegt het dagelijks bestuur van het SWV met het bestuur van de school, waar de betreffende leerling staat ingeschreven teneinde een passende oplossing te realiseren.
  7. Gedurende de tijdelijke crisisopvang blijft de leerling – ongeacht waar de tijdelijke crisisopvang wordt gerealiseerd – ingeschreven op de school, waar de leerling voorafgaand aan de crisisopvang staat ingeschreven.
  8. Indien de tijdelijke crisisopvang – gezien de geformuleerde condities – niet binnen het samenwerkingsverband kan worden gerealiseerd, wordt een oplossing buiten het samenwerkingsverband gezocht.