ANBI status en publicatieplicht

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zoetermeer heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat we volgens de regels van belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Voor u betekent dat dat u gebruik kunt maken van belastingvoordelen bij het doen van een gift. Het betekent voor Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zoetermeer dat wij ons verplichten transparant te zijn en inzicht te geven in een aantal zaken. Bekijk hier de lijst van de Belastingdienst als u wilt weten om welke zaken dit precies gaat.