IHI-secretariaat

Het besluit om een TLV af te geven wordt genomen in het IHI-overleg. Daarna moeten de gegevens zo snel mogelijk naar het IHI-secretariaat ter toetsing en afhandeling. Het IHI-secretariaat handelt e.e.a. af namens het dagelijks bestuur van het SWV. De gegevens kunnen worden gemaild naar 

tlv@passendonderwijszoetermeer.nl