Secretariaat TLV

Secretariaat toelaatbaarheidsverklaringen (TLV)

Aanvragen voor een TLV en een OOA kunnen – nadat het daartoe verplichte IHI-proces is doorlopen – worden ingediend bij het dagelijks bestuur van het SWV, t.a.v.

Marieke van Bekhoven-van Zwienen
m.vanbekhoven@onderwijsadvies.nl

Adres: OnderwijsAdvies locatie Zoetermeer, Van Beeckstraat 62, 2722 BC Zoetermeer