Inspectierapport november 2015

De Inspectie van het Onderwijs voerde een kwaliteitsonderzoek uit bij ‘Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 28-17 Zoetermeer’.

In dit rapport geeft de inspectie haar bevindingen uit het onderzoek weer.

Def RVB KO 18 mei 2015 PO2817 – 4600438 – 7 – IVHO_EDOCS