Inspectierapport

De Inspectie van het Onderwijs voerde een kwaliteitsonderzoek uit bij ‘Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 28-17 Zoetermeer’.

In dit rapport geeft de inspectie haar bevindingen uit het onderzoek weer.

Inspectierapport December 2018