Meerpunt

Het onderwijs in Zoetermeer is kernpartner binnen het Zoetermeerse Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG), dat als Meerpunt door het leven gaat. Meerpunt bundelt de onderlinge afstemming van zo’n 20 partners met betrekking tot de ondersteuning van en zorg voor jongeren in hun sociale omgeving. De IHI-werkwijze sluit naadloos aan op de uitgangspunten en handelwijze van Meerpunt en kan derhalve ook worden aangeduid als de ‘onderwijsvariant van de Meerpuntaanpak’.

 • Meerpunt vormt ‘de lijm tussen alle partners’
 • Meerpunt vormt ‘de paraplu boven de gezamenlijke ondersteuning en zorg’
 • Meerpunt-basisprincipes zijn:
  • gezamenlijke verantwoordelijkheid,
  • samenwerking tussen zorgverleners,
  • ketenaanpak,
  • centrale rol voor ouders/verzorgers (niet praten over, maar met het gezin)
  • uitvoerende zorgverleners nemen deel aan IHI-overleg.
  • 1 kind – 1 gezin – 1 plan met 1 zorgcoördinator.