Nieuwsbrief nummer 31

Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

De nieuwe positie van JGH in het kader van IHI

De meermanschappen op de basisschool vormen inmiddels een begrip in Zoetermeer. Elke school werkt daarbij samen met de partners SMW, Jeugdformaat en JGH om laagdrempelig en snel de leerlingen die zorg behoeven daarvan adequaat te voorzien. Om – in het kader van die meermanschappen – de vele gezichten op een school terug te dringen, functioneren er op 4 scholen pilots om de taken van de diverse partners door 1 persoon uit te laten voeren. Binnen Zoetermeer hebben we al met al veel bereikt in het werken met IHI’s op de scholen en de samenwerking werpt de nodige vruchten af. De partners kunnen elkaar goed vinden en passend onderwijs en zorg worden steeds beter op elkaar afgestemd.

JGH is 1 van de belangrijke partners binnen de genoemde samenwerking. Het grote beroep echter, dat er gedaan wordt op JGH vanuit het onderwijs en vanuit de maatschappij maakt dat er keuzes gemaakt moeten worden met betrekking tot de inzet van de uren van JGH.

Een keuze die onlangs gemaakt moest worden is dat de inzet van uren door JGH op de reguliere basisscholen in de huidige opzet niet meer haalbaar is.

Wat is er wel mogelijk?

Elke school behoudt zijn vaste JGH medewerker op de achtergrond voor consult en advies en deze is aanwezig bij de besluitvormende IHI’s zodra inzet door jeugdhulp aan de orde is.

Wanneer er zo’n besluitvormende IHI is, zal de medewerker van JGH aanschuiven, vragen stellen, meedenken in mogelijke oplossingen en zoveel mogelijk aan tafel – met ouders en onderwijs – een besluit tot inzet van jeugdzorg nemen. Hiervoor zal een vereenvoudigd en versneld beschikkingsproces worden opgesteld.

Wanneer gaat de wijziging in?

Direct na de meivakantie treedt de nieuwe werkwijze op de reguliere basisscholen in werking met uitzondering van de pilot-scholen (die blijven werken op de afgesproken wijze). Ook op de scholen voor speciaal basisonderwijs verandert er nog niets.

JGH zal vertegenwoordigd zijn in de geplande IHI-scholingsbijeenkomsten (zie elders in deze nieuwsbrief) om werkafspraken te maken en kennis te delen.  Bij het ingaan van de veranderingen ligt er vanzelfsprekend bij alle scholen en het SMW/Jeugdformaat een beschrijving van de nieuwe werkwijze inclusief afspraken. JGH levert deze beschrijving.

IHI-scholingsbijeenkomsten

Enige tijd geleden zijn de uitnodigingen voor de eerste ronde IHI-scholingsbijeenkomsten verspreid. Hierbij nogmaals de bijeenkomsten op een rij:

Datum Tijdstip Wijk Scholen Locatie
Dinsdag

9 mei 2017

9.00 – 11.30 Meerzicht Piramide, Regenboog, Schanskorf, Vuurvogel, Zwanenbos, ’t Schrijverke locatie Busken Huethove, Pr.Amaliaschool

 

Unicoz stafbureau

Bredewater 4,

2715 CA Zoetermeer

 

Donderdag 11 mei 2017 9.00 –11.30 Rokkeveen Edelsteen, Floriant, Het Palet, Saffier, Waterlelie, Passe Partout, Pr. Clausschool Unicoz stafbureau

Bredewater 4,

 2715 CA Zoetermeer

 

Dinsdag

23 mei 2017

9.00 –11.30 Oosterheem Da Vinci, Oostwijzer Cygnus, Oostwijzer Orion,

Florence Nightingale, Trinoom, Noorderlicht, Oranjerie, Pr. Florisschool, Vuurtoren.

OPOZ bestuursgebouw

Blauw-Roodlaan 156, 2718 SK Zoetermeer

 

Donderdag

1 juni 2017

9.00-11.30 Dorp/

Palenstein

Achtsprong, Jacobsvlinder, Meerpaal, Paulusschool, Vijverburgh, Stella Nova, Parachute OPOZ bestuursgebouw

Blauw-Roodlaan 156, 2718 SK Zoetermeer

 

Donderdag

8 juni 2017

9.00-11.30 Buytenwegh/

De Leyens

Plankier, ’t Schrijverke locatie Toverberg , AMG Schmidtschool, Elzenhoek, Tjalk, Watersnip, Horizon, Pr. Margrietschool, Keerkring Unicoz stafbureau

Bredewater 4,

2715 CA Zoetermeer

 

Donderdag

15 juni 2017

9.00 -11.30 Noordhove/

Seghwaert

Baanbreker, De Buut, Hofvijver, Spelevaert, Springplank, Touwladder, Triangel, Mr.Verwers, Noordeinde OPOZ bestuursgebouw

Blauw-Roodlaan 156, 2718 SK Zoetermeer

 

De data voor de 2e reeks bijeenkomsten in het komende najaar zijn ook al bekend en luiden als volgt:

Datum                        Wijk                                                     Locatie

26 oktober                   Meerzicht                                            OPOZ

31 oktober                   Rokkeveen                                         OPOZ

02 november               Oosterheem                                        Unicoz

16 november               Dorp/Palenstein/Driemanspolder        Unicoz

28 november               Buytenwegh/Leyens                           OPOZ

30 november               Noordhove/Seghwaert                        Unicoz

De vergaderplanning 2017-2018

Groepering                            dag                 datum                         tijd               locatie

September 2017

Dagelijks bestuur                    maandag         04        september       11.00-13.00 Unicoz 

Oktober 2017

Coördinatorenoverleg             maandag         02        oktober            13.30-15.00 OPOZ

Dagelijks bestuur                    maandag         09        oktober            13.00-15.00 Unicoz

OPR                                        woensdag       11        oktober            19.30-22.00 OPOZ

Stichtingsbestuur                    maandag         23        oktober            15.00-17.00 Unicoz

IHI-scholing Meerzicht            donderdag       26        oktober            09.00-11.30 OPOZ

IHI-scholing Rokkeveen         dinsdag           31        oktober            09.00-11.30 OPOZ 

November 2017

IHI-scholing Oosterheem       dinsdag           02        november        09.00-11.30 uur

Dagelijks bestuur                    dinsdag           07        november        11.00-13.00 Unicoz

Werkbijeenkomst DB +

coördinatoren                          dinsdag           07        november        13.00-15.00 Unicoz

IHI-scholing Dorp/Driemans-

Polder/Palenstein                    donderdag       16        november        09.00-11.30 Unicoz

IHI-scholing Buytenwegh/

Leyens                                    dinsdag           28        november        09.00-11.30 OPOZ

IHI-scholing Noordhove/

Seghwaert                               donderdag       30        november        09.00-11.30 Unicoz 

December 2017 

Dagelijks bestuur                    maandag         04        december        13.00-15.00 Unicoz

Stichtingsbestuur                    maandag         18        december        15.00-17.00 Unicoz 

Januari 2018

Dagelijks bestuur                    maandag         15        januari             13.00-15.00 Unicoz

Coordinatorenoverleg             maandag         15        januari             13.30-15.00 Unicoz

OPR                                        woensdag       24        januari             19.30-22.00 Unicoz

Februari 2018

Dagelijks bestuur                    maandag         05        februari            11.00-13.00 Unicoz

Werkbijeenkomst DB +

coördinatoren                          maandag         05        februari            13.00-15.00 Unicoz

Stichtingsbestuur                    maandag         19        februari            15.00-17.00 Unicoz

Maart 2018

Dagelijks bestuur                    maandag         12        maart               13.00-15.00 Unicoz

April 2018

Dagelijks bestuur                    donderdag       12        april                 11.00-13.00 Unicoz

Coordinatorenoverleg             maandag         16        april                 13.30-15.00 OPOZ

Stichtingsbestuur                    maandag         16        april                 15.00-17.00 Unicoz

OPR                                        woensdag       18        april                 19.30-22.00 OPOZ 

Mei 2018

Dagelijks bestuur                    maandag         14        mei                  11.00-13.00 Unicoz

Werkbijeenkomst DB +

coördinatoren                          maandag         14        mei                  13.00-15.00 Unicoz

Juni 2018

Dagelijks bestuur                    maandag         11        juni                   11.00-13.00 Unicoz

OPR                                        woensdag       20        juni                   19.30-22.00 Unicoz

Coordinatorenoverleg             maandag         25        juni                   13.30-15.00 Unicoz

Stichtingsbestuur                    maandag         25        juni                   15.00-17.00 Unicoz

Juli 2018 

Dagelijks bestuur                    dinsdag           03        juli                    09.00-11.00 Unicoz

Werkbijeenkomst DB +

coördinatoren                          dinsdag           03        juli                    11.00-13.00 Unicoz

*) Waar in het jaarschema gesproken wordt over ‘Werkbijeenkomst DB + coördinatoren’ betreft het alleen de Passend Onderwijs – coördinatoren van OPOZ en Unicoz i.v.m. het coördinerende werkzaamheden voor het samenwerkingsverband.

Het vergaderschema voor de komende periode

Maandag         08        mei                  vergadering dagelijks bestuur

Maandag         08        mei                  werkbijeenkomst dagelijks bestuur met de coördinatoren Passend Onderwijs van OPOZ en Unicoz

Dinsdag           09        mei                  IHI-scholing Meerzicht

Donderdag      11        mei                  IHI-scholing Rokkeveen

Maandag         15        mei                  vergadering dagelijks bestuur

Dinsdag           16        mei                  thuiszitterstafel

Donderdag      23        mei                  IHI-scholing Oosterheem

Donderdag      01        juni                   IHI-scholing Dorp/Driemanspolder/Palenstein

Dinsdag           06        juni                   vergadering dagelijks bestuur

Donderdag      08        juni                   IHI-scholing Buytenwegh/Leyens

Dinsdag           13        juni                   tussenevaluatie uitvoering pilot meermanschappen

Donderdag      15        juni                   IHI-scholing Noordhove/Seghwaert

Woensdag       21        juni                   vergadering OPR

Maandag         26        juni                   vergadering stichtingsbestuur

 

Voor vragen, opmerkingen en nadere informatie n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u in eerste instantie terecht bij de Passend Onderwijs-coördinator bij uw eigen bestuur of bij uw bestuur zelf. Eventueel kan dit ook bij het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband (bestuur@passendonderwijszoetermeer.nl) of bij Marjolein ter Haar,  coördinator Passend Onderwijs binnen Unicoz (mterhaar@unicoz.nl)  of Tilly Lansbergen, coördinator Passend Onderwijs binnen OPOZ (t.lansbergen@onderwijsadvies.nl) Dit geldt ook voor het opvragen van notities, die in deze nieuwsbrief worden besproken, waarvoor overigens ook naar de website www.passendonderwijszoetermeer.nl wordt verwezen.