Nieuwsbrief ouders/verzorgers nummer 6

 1. Vooraf.

Het samenwerkingsverband heeft een eigen website (www.passendonderwijszoetermeer.nl). Hierop staat veel informatie over het samenwerkingsverband. Ook alle nieuwsbrieven treft u op deze website aan. Aanvullend willen wij met deze nieuwsbrief de ouders/verzorgers van de leerlingen op de scholen binnen het samenwerkingsverband graag in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

 1. Inleiding.

Dit is de zesde nieuwsbrief, speciaal voor de ouders/verzorgers van de leerlingen, die binnen het samenwerkingsverband onderwijs volgen. Deze nieuwsbrief verschijnt 4 x per jaar en wordt via de afzonderlijke scholen verspreid.

 1.    De resultaten van de evaluatie 2017.

In het eerste kwartaal van 2017 is via een evaluatie onderzocht hoe de uitvoering van passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband erbij staat. Daarbij is aan de scholen gevraagd om een vergelijking te maken met een jaar geleden. We hebben mogen vaststellen, dat er sprake is van een belangrijke vooruitgang. Enkele resultaten luiden als volgt:

 • Op meer dan 20 scholen is sprake van verbetering van de interne begeleiding.
 • Op beduidend meer scholen wordt handelingsgericht werken in praktijk gebracht. Leerkrachten kennen hun leerlingen beter.
 • De IHI-aanpak krijgt steeds vastere voet aan de bodem. Met name de toegenomen inzet van externe adviseurs is opvallend. Ook de toegenomen samenwerking met het SBO en SO is verheugend.
 • Aanzienlijk meer scholen hebben positieve ervaringen opgedaan met de TLV-procedure. Bijna de helft van de scholen geeft aan dat de TLV-procedure sneller leidt tot de juiste ondersteuning.
 • Meer dan de helft van de scholen geeft aan dat de betrokkenheid van de ouders/verzorgers is verbeterd.
 • Minstens 7 scholen verspreiden de nieuwsbrieven voor de ouders/verzorgers niet.
 1. De resultaten van de OZA-pilot.

In 2016 is binnen het samenwerkingsverband een speciaal onderwijs-zorg-arrangement (OZA) gestart, gericht op het terugdringen van het aantal thuiszittende leerlingen. Onder meer de volgende ervaringen zijn daarmee opgedaan:

 • alle (dreigende) thuiszittende leerlingen zijn in beeld.
 • 10 leerlingen zijn teruggeplaatst naar het onderwijs.
 • 5 leerlingen zijn geplaatst in een gespecialiseerde instelling, zoals het Curium.
 • 4 leerlingen hebben (tijdelijk) vrijstelling van onderwijs gekregen.

Het aantal thuiszitters is teruggedrongen tot minder dan 5.

Er is een aanpak geïntroduceerd, die gericht is op (nieuw) vertrouwen in ouders/verzorgers.

Er is besloten om de OZA-pilot in 2017-2018 voort te zetten.

 1. De volgende nieuwsbrief.

Nieuwsbrief nummer 7 voor ouders/verzorgers zal rond 15 oktober 2017 verschijnen.

 

Voor verdere informatie of vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u terecht bij de directeur van de school van uw kind(eren) of de intern begeleider(s).