Organisatie

Hartelijk welkom op de website van Passend Onderwijs samenwerkingsverband 28-17, het samenwerkingsverband van het primair onderwijs in Zoetermeer. Op deze website treft u uiteenlopende informatie aan over de organisatie, het beleid en de uitvoering van dat beleid op de scholen binnen het samenwerkingsverband.

Het dagelijks bestuur,

Rianne Doeleman,
Bestuurder.