De IHI-aanpak

Het bundelen van alle beschikbare deskundigheid in een zo vroeg mogelijk stadium van een ondersteunings- c.q. zorgtraject vormt de kern van de IHI-werkwijze, omdat daarmee de kiem wordt gelegd voor een kwalitatief vervolgtraject onder gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Tot de kern van de IHI-werkwijze kunnen tevens de volgende aspecten worden gerekend:

  • De leerling, leerkracht en ouder centraal.
  • De ouders/verzorgers als gelijkwaardige partners.
  • Denken in mogelijkheden i.p.v. in onmogelijkheden.
  • Handelingsgericht denken en werken.
  • Transparantie.
  • Preventie.

De beschrijving van de IHI werkwijze is hieronder beschikbaar in Word formaat.

beschrijving IHI 2012 definitieve versie 2012